FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

Dienst Dierenwelzijn en CITES

 

 

 

Meerjarenplan katten 2011-2016

 

Doorgedreven sterilisatie van katten is nodig om de stijging van het aantal zwerf- en asielkatten

te stoppen en hopelijk om te keren.

 

Het doel is deze sterilisatie gefaseerd in te voeren totdat de toestand effectief verbetert,

achtereenvolgend eerst in de asielen, dan bij de fokkers en tenslotte bij de particulieren.

 

Stap 1: alle katten geplaatst door een dierenasiel moeten gesteriliseerd zijn of worden. Dit wil

zeggen dat de sterilisatie gebeurt in het asiel, ofwel na adoptie door een dierenarts gekozen door

de adoptant. De gesteriliseerde katten moeten ook ge´dentificeerd worden en geregistreerd in een

databank (gemeenschappelijk voor alle asielen).

 

Stap 2: alle katten ouder dan 6 maanden geplaatst door een dierenasiel moeten voorafgaand aan

adoptie gesteriliseerd, ge´dentificeerd en geregistreerd worden. Voor de jongere katten blijft stap

1 geldig.

 

Stap 3: ook de katten jonger dan 6 maanden geplaatst door een dierenasiel moeten gesteriliseerd,

ge´dentificeerd en geregistreerd zijn vˇˇr adoptie.

 

Stap 4: de katten verkocht door fokkers en handelaar-fokkers moeten vˇˇr verkoop

gesteriliseerd worden, tenzij ze verkocht worden aan een andere erkende fokker. Deze dieren

moeten ge´dentificeerd en geregistreerd zijn.

 

Stap 5: elke publiciteit voor katten wordt verboden.

 

Stap 6: elke kat geboren na 1/1/2011 moet gesteriliseerd en ge´dentificeerd en geregistreerd

worden.

 

De start van het meerjarenplan is voorzien in 2011. Vooraf is telkens een periode van 6 maanden

voorzien voor het uitwerken en afhandelen van de wetgevende teksten, van de instructies en van

de informatie voor het publiek. De tweede en derde fases zijn voorzien ten vroegste in 2012-

2013. De impact van de genomen maatregelen zal telkens gemeten worden aan de hand van de

jaarlijkse statistieken die de Dienst Dierenwelzijn bij de asielen inwint. Deze cijfers zijn telkens

pas voorhanden in de maand juni van het volgende jaar.

Het schema ziet er uit als volgt:

2011 : start van fase 1

2012 : start van fase 2

2013 : start van fase 3 en evaluatie van maatregel van fase 1(statistieken 2012)

2014 : start van fase 4 en evaluatie van maatregel van fase 2(statistieken 2013)

2015 : start van fase 5 en evaluatie van maatregel van fase 3(statistieken 2014)

2016 : start van fase 6 en evaluatie van maatregel van fase 4(statistieken 2015)